Helan väntar

Helan väntar
Vi den tager
med sedvanlig charm.
Nubben den krabaten
sätter piff på maten.
Skål go vänner
snart vi känner
nubben i vår tarm
(här dricks det)

Utan smärta
till vårt hjärta
nubben sig begav.
Ã…kte som på kana
sånt beror på vana.
Tack du lille
att du ville
gå hos oss i kvav.

Snapsvisor

Bordets fröjder

Bordets fröjder gör en nöjder
munnens gångjärn går,
men man måste sörja
för att järnen smörja,
annars händer att ens tänder
oljudsgnissel får.

Mången ruvar ren och skruvar
sig liksom en ål.
Halva vi oss kände
men nu frejdigt sände
vi till djupen genom strupen
det som fattas. Skål!

Snapsvisor

Röda vinet

Röda vinet, röda vinet uti glasen står
Bäst vi börjar smaka ifall det tas tillbaka
Fatta glasen djupt i basen
utbringar vi en skål!

Mera, mera vin servera när vi druckit ur
Bara vi nu tål et se upp för alkoholet
Tag nu skvätten i falsetton
om igen en skål.

Vinvisor