Goder afton

Goder afton, goder afton
både herre och fru
vi önskar eder alla
en fröjdefull jul.

Goder afton, goder afton
välkommen var gäst!
vi önskar eder alla
en fröjdefull fest.

Luciavisor

Goder afton

Goder afton, goder afton
båd herre och fru.
Vi önskar Eder alla
en fröjdefull jul.

Goder afton, goder afton
välkommen var gäst.
vi önskar Eder alla
en fröjdefull fest.

Julvisor