Läppar viska

Läppar viska, pocka, viska
Fäll mig ner!
Kroppar klara, ropa svara
Fäll mig ner
Utan någon krusning
jag mot gubben ler
Med rysning av förtjusning
känns nu gubben mer

Snapsvisor

Läppar friska

Läppar friska
pocka viska
skål på er.
Strupar klara
sjunga svara.
skål på er!
Skål för glada minnen
skål för evig vår
inga sorger finnas mer
när vin vi får.

Vinvisor

Gamla vänner

Gamla vänner, gamla vänner
vin, vin, vin.
Ingen vätska kan oss läska
som vin, vin, vin.
Är vår sång ej fyllig
ren och klar.
Låt oss dricka, låt oss dricka
vin, vin, vin

Uti glasen bor extasen
drick gutår.
Gamla vänner, bäst man känner
drick gutår.
Må vår trogna vänskap
växa år från år och vi samman sjunga
skål gutår.

Vinvisor