Jag var tall en gång för längesen

Jag var tall en gång för längesen
med grön och härlig färg
å nu står jag här i glaset klar och kall.
I alla munnar, alla halsar
kommer Halvan
som en vän
den har doft av skogar, sjöar
och av berg.
Du blir lummig som en tall
du blir stolt liksom en älg.
Lyft på glaset,
böj på huvudet och svälj.

Snapsvisor

Härligt att vara samman

Härligt är att vara samman
på en sådan fest idag
här är alla nöjda och i prima slag.
Må vi många år få mötas än till glädje, fröjd och sång
ty med vin och skratt blir natten aldrig lång
. Haderian, hadera, vänskapsband ej nötas ska
men förnyas ofta gång på gång. Hurra!

Det som själva Bachus gilla
kan väl duga bra åt oss
ty det tända kan så månget kärleksbloss.
Utav druvans ädla safter
mången kind blir purpurröd
medan sorg och olust far en tidig död.
Haderian, hadera, sjung och drick, var ständigt glad
töm din glädjebägare i botten nu, hurra!

Vinvisor