Bäsken

En sjöman älskar redig bäsk
till vågornas brus.
När stormen skakat bort all läsk
i vindarnas sus.
Var lugn, var lugn, du brusande buk,
det kommer snart en igen.
Var lugn,var lugn, du brusande buk,
det kommer snart en igen.

Snapsvisor