Till spritbolaget ränner jag

Till spritbolaget ränner jag
och bankar på dess port
Jag vill ha nåt som bränner bra
och gör mig sketfull fort
Expediten fråga och sa:
Hur gammal kan min herre va? Har Du nåt leg, Ditt fula drägg?
Kom hit igen när Du fått skägg

Nej, detta var ju inte bra,
jag ska bli full ikväll
Då kom jag på en bra idé
dom har ju sprit på Shell
Många flaskor stod där i rad
Hurra, nu kan jag bil full och glad
Den röda drycken rann ju ner
Nu kan jag inte se nåt mer

Snapsvisor

Du käre lille snickerbo

Du käre lille snickerbo,
Här kommer jag igen.
Nu är det bråttom, kan du tro,
nu är det klippt igen.
Snickerboa hopp fallera
å snickerboa hopp fallerej
är bra att ha hopp fallera
för stackers mej
hopp fallerej.

Till snickerboa ränner jag,
när det är nåt jag gjort.
Men far min löper också bra
fast inte lika fort.

Refräng

Det får bli slut med mine hyss
har far min sagt ifrån.
Jag gjorde ett alldeles nyss
som visst tog knäcken på’n!

Refräng

Du käre lille snickerbo’,
vad jag är glad åt dej!
Nu sitter jag i lugn å ro
å bare viler mig

Refräng

Barnvisor